Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a avea un Punct Gastronomic Local în Dumbrăvița
Posted by arpad on 23rd April 2019

În vederea dezvoltării activităților economice din comuna Dumbrăvița, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Polul de Creștere Timișoara propune locuitorilor sau persoanelor interesate din cadrul comunității, dezvoltarea unor Puncte Gastronomice Locale, pentru a atrage turiștii.

Ce reprezintă Punctele gastronomice locale
Punctele gastronomice locale (PGL) sunt obiective reprezentate de bucătăriile particulare, unde se prepară alimente după rețete culinare specifice zonei, ce sunt servite direct către consumatorul final.

Meniul punctelor gastronomice este diferit de cel al restaurantelor, respectiv constă într-un meniu zilnic cu o gamă sortimentală restrânsă (cel mult 2 feluri de ciorbe sau supe, 2 feluri principale si eventual 2 feluri de desert), specific zonei în care îşi desfăşoară activitatea.

Produsele preparate și servite în PGL sunt realizate din materii prime provenite, pe cât posibil, din surse locale. Produsele vor fi preparate, pe cât posibil, după metode tradiționale, cele folosite în mod curent în gospodărie, fiind destinate consumului în stare proaspătă, în aceeași zi și la cât mai scurt timp după gătire. Se pot folosi și produse în stare conservată (gemuri, dulcețuri, conserve de legume, preparate de origine animală conservate, etc.) care îndeplinesc criteriile de mai sus.

Produsele cu specific zonal pot cuprinde, fără a se limita:
– gustări/antreuri calde sau reci – brânzeturi, preparate din pește (icre, pește marinat / afumat), rulade, salate de legume, etc;
– preparate de felul I (supe, ciorbe, borșuri – preparate din pește, carne sau din legume);
– preparate de felul II (de bază) – mâncăruri din legume, din carne și legume, din carne tocată, fripturi servite împreună cu garnituri și salate, preparate din pește, organe comestibile, preparate de pasăre, de vânat, etc;
– preparate de felul III (dulciuri de bucătărie);
– preparate artizanale de panificație și patiserie specifice zonei;
– preparate culinare specifice zonei, atestate tradițional
– băuturi răcoritoare și alcoolice specifice zonei, mai ales preparate în casă
– siropuri din fructe specifice zonei, legume și fructe proaspete și/sau conservate, specifice zonei, făcute în casă sau nu.

Procedura de înregistrare a Punctelor Gastronomice Locale
1. Pentru înființarea GPL se impune îndeplinirea mai multor condiții, printre care:
– Obligația de a se constitui într-o formă juridică, de tipul: persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere familială (IF), întreprindere individual (II) sau societate comercială (SRL)
– Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr.111/2008. Dosarul depus pentru obținerea înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor trebuie să conțină:

– schița locului de producere a alimentelor.
– copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului comerțului.
– copie după actul de identitate.

– Alimentele să fie preparate numai de către prorpietar, sau de către membrii familiei acestuia, iar starea de sănptate a acestora să fie verificată periodic.

După această etapă, inspectorii din cadrul DSVSA județene vor efectua o vizită la locul de preparare al alimentelor, unde vor efectua evaluarea unității, dacă aceasta corespunde normelor generale pentru acest tip de activitate. În caz contrar se vor notifica proprietarului deficientele constatate, precum și termenele de remediere.

2. Înregistarea la Registrul Comerțului se face în baza cererii de înregistrare, care cuprinde și codurile CAEN corespunzătoare activității dorite, alături de documentele prevăzute de lege conform Oficiului Național al Registrului Comerțului:
– Operațiuni prealabile
– Cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă
– Înregistrare:
– Cerere de înregistrare
– Anexa 1 privind înregistrarea fiscală
– Declarația-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste că nu desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii
– Cartea de identitate a fiecărui membru
– Declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată
– Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru
– Specimenul de semnătură al reprezentantului
– Acordul de constituire încheiat de membrii familiei
– Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire
– Altele, după caz

3. Înregistrarea la Administrația Națională de Administrare Fiscală
– Art. 315 din Codul Fiscal prevede că ”Agricultorul care aplică regimul special prevăzut de prezentul articol depune la organul fiscal competent o notificare privind aplicarea regimului special. Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul agricultorilor care aplică regimul special. Registrul este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul agricultorilor care aplică regimul special se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de agricultorii care aplică regimul special, până la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în cazul în care există în comuna dumneavoastră persoane interesate să înregistreze Puncte Gastronomice Locale, putem asigura sprijinirea acestora pentru realizarea acestui demers.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresați d-nei Adina Popovici – expert accesare fonduri europene, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creștere Timișoara, e-mail: adina.popovici@adi-pct.ro, tel: 0736936256.

DumbravitaTV.ro
foto: C. Duma