Consilierii locali din Dumbrăvița au fost convocați pentru ședința de joi – Iată ORDINEA DE ZI
Posted by arpad on 21st June 2019

În temeiul art. 39 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în ședință ordinară toţi consilierii locali pentru data de 27.06.2019, orele 17:00 la sediul Primăriei, în Sala de şedinţe a Consiliului Local Dumbrăvița având următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției: „Construire Școală Gimnazială în zona nouă de locuințe a comunei Dumbrăvița”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor pentru investiția: „Construire Școală Gimnazială Dumbrăvița”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor proiectului: „Modernizare străzi comuna Dumbrăvița”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii excedentului bugetar din anii 2017-2018 în bugetul local al comunei Dumbrăvița pe anul 2019 și utilizarea sumelor de bani la proiectele de investiții;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea: „Regulamentului de funcționare pentru proiectul: Amplasare copertină, dalare și împrejmuire în comuna Dumbrăvița județul Timiș”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii definitive a dreptului de proprietate asupra unor terenuri în domeniul privat al comunei Dumbrăvița;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării C.F. nr. 400041 și anulării numărului Topografic: 249-252/1/1/32 și transferul înscrierii dreptului de proprietate în CF nr. 411785 în favoarea proprietarilor Rauca Sorin-Traian și soția Rauca Floare;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat potrivit Dosarelor din Anexă;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL cu nr. 17/18.04.2019, și modificării HCL cu nr. 10/29.01.2019;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființări unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local cu asociați: Comuna Dumbrăvița prin reprezentant legal Consiliul Local Dumbrăvița și societatea Aqua Dumbrăvița S.R.L;

11. Discutarea cererilor,

Președinte de ședință: consilier – MĂRGĂU SORIN NICOLAE

INVITAȚI:
• Inspector superior – Lucian Blaga;
• Inspector superior – Claudiu Sperlea;
• Inspectori de specialitate – Ladislau Gal, Constantin Nicolae;
• PFA Tolcea Ovidiu;

Primar,
ing. Victor Malac