Dezbatere publică în Dumbrăvița
Posted by Corina Cocoreanu on 12th September 2019

În data de 3 octombrie 2019, începând cu ora 16 : 00, în sala de ședință a Consiliului Local Dumbrăvița sunt invitați să participe toți cei interesați, la dezbaterea publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea programului: “ENERGIE VERDE PENTRU DUMBRĂVIȚA”, înregistrat cu nr. 29.818/12.08.2019. Acest proiect de hotărâre este inițiat de către consilierul local Iulian Toma.

ORDINEA DE ZI A DEZBATERII VA FI URMĂTOAREA:

  • Deschiderea dezbaterii publice
  • Prezentarea succintă a Proiectului de Hotarâre
  • Prezentarea și susținerea propunerilor
  • Încheierea procesului verbal
  • Închiderea dezbaterilor