Lansare de proiect “Construcție creșă în Dumbrăvița”
Posted by Corina Cocoreanu on 23rd May 2019

Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Dumbrăvița derulează, în perioada 01.02.2018 – 31.03.2021, proiectul ” Construcție creșă în comuna Dumbrăvița”, co-finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate de management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Vest, în calitate de organism intermediar.
Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii a copiilor din comuna Dumbrăvița, prin crearea infrastructurii educaționale antepreșcolare în comună.

Obiectivele specifice sunt:
Dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Dumbrăvița prin construirea unei creșe care va cuprinde 3 grupe mici și 4 grupe mari, cu o capacitate totală de 63 de copii
Creșterea atractivității procesului educațional adresat antepreșcolarilor prin asigurarea capacității și a standardelor de calitate, siguranță și confort necesare
– Creșterea numărului de copii care beneficiază de o educație antepreșcolară modernă și eficientă, respectiv creșterea gradului de satisfacție a tuturor participanților la procesul educațional găzduit de infrastructura creată.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt: creșterea numărului total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură (33 fete, 30 băieți, 3 persoane aparținând categoriilor dezavantajate), creșterea numărului de unități de infrastructură educațională antepreșcolară construite/extinse/reabilitate.
Programul face parte din Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Valoarea totală a proiectului, în conformitate cu contractul de finanțare, este de 4.423.363,37 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 2.207.890,93 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 1.915.007,44 lei.

Contribuția proprie a administrației locale acoperă 50 la sută din valoarea totală și este de 2.215.472,44 lei.

Această sumă reprezintă toate cheltuielile neeligibile ale proiectului precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a acestuia, adică 45.059,00 lei.

Copiii care vor beneficia de viitoarea creșă vor avea vârste cuprinse între 0-3 ani. Totodată, în cadrul viitoarei creșe din Dumbrăvița, vor lucra 20 de angajați.

Finalizarea proiectului este de 2 ani, de la predarea amplasamentului.

Noua Creșă din Dumbrăvița va fi construită în vecinătatea Centrului de Zi din comună.