Mesajele preotilor de sarbatori
Mesajele preotilor de sarbatori
Posted by admin on 24th December 2015
| 1329 views

TREZIȚI-VĂ , SCULAȚI, VI S-A NĂSCUT MÂNTUITOR
Și îngerul Domnului le-a zis: “Nu vă temeți că iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că-n cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul. Și acesta va fi semnul: Veți găsi un Prunc înfășat și culcat în iesle”. Și deodată, laolaltă cu îngerul s-a văzut mulțime de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu și zicând: ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoie! (Ev. Luca 2. 9-13). Prea iubiții mei fii și frați dumbrăvițeni să ne bucurăm împreună de Nașterea Domnului Iisus Hristos. Să pregătim propriul trup și propria inimă ca să devină sălaș călduros, în care să intre pruncuțul sfânt, Hristos.  El ne-aduce pace, bucurie, lumină duhovnicească și mântuire. Primiți-L în viața voastră dragi credincioși spre o nouă fațetă a lumii. Avându-L pe Domnul, vom spune și noi ca și Sfântul Apostol “Pot totul în Hristos, care mă întărește”.

11796259_1664911853744442_9207518747669618287_n

Veniți în casa Domnului să-L lăudam neîncetat, toate sărbătorile sunt prilej de întâlnire cu El. Vă binecuvântăm pe toți și pe toate și vă dorim să ne trăiți frumos, “ca-n timpul zilei” nu doar în ospețe sau în fapte de rușine, că îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos, iar grija de trup sa nu o facem spre trezirea poftelor. (Romani 13 13-14). Vă îmbrățișăm cu sărutare sfântă. La mulți ani în și cu Domnul! Sfântul Ștefan, Vasile și Ioan să ne fie călăuză bună spre Domnul!  Parohia Ortodoxă Dumbrăvița Sfântul Vasile Cel Mare,

Preot Baboș Achim-Vasile

Haideţi ca, în acest an, să sărbătorim altfel venirea Pruncului dumnezeiesc pe Pământ. Să petrecem mai mult timp cu copiii noştri, să colindăm împreună şi să le explicăm de ce “se merge cu colinda”. Să jertfim cîteva ore în Ajun pentru a le vesti celor dragi ai noştri “că s-a născut Fiu Dumnezeiesc”! Să ne transformăm casele în iesle caldă
şi primitoare pentru cei care “ne aduc pe Dumnezeu, să ne mântuie de rău”. De Crăciun “Cerul şi Pământul în cântec răsună, îngeri şi oameni cântă împreună”, căci Dumnezeu s-a făcut om pentru a ne duce şi pe noi “sus la poarta Raiului”. Colindele nu sunt doar o tradiţie frumoasă, ele ne vorbesc despre adevăruri concrete care ne privesc, aici şi acum, pe fiecare dintre noi, ne cheamă – “Deschide uşa, creştine!”- pentru ca Pruncul Hristos să găsească şi în inima noastră loc.
Preot paroh Adrian Crașovan, Parohia Ortodoxă Română Dumbrăvița Banat II

 

Sărbătoarea Crăciunului ne face să retrăim cel mai fericit eveniment din istoria omenirii: „Vă vestesc vouă bucurie mare, care vafi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul”. (Luca 2,10-11). Crăciunul îl face pe om să înţeleagă că orice făptură valorează în ochii lui Dumnezeu cât valorează Fiul său unic. Dacă avem curajul să-l privim îndelung pe acest Copil care se naşte, dar mai ales, dacă ne lăsăm priviţi de El, putem observa că privirea lui nu judecă ci iubeşte, nu amăgeşte ci luminează, nu ridică ziduri ci el este podul cu care ne leagă de Dumnezeu Tatăl şi pe om cu om. Ne reaminteşte că Dumezeu ne este Tatăl nostru ceresc, iar noi copii lui; ceea ce înseamnă că noi toţi suntem fraţi şi surori în marea
familie a lui Dumnezeu. Cât de altfel ar arăta lumea noastră dacă am şi trăi astfel. În faţa acestui mister să avem curajul de a cădea în genunchi şi în ascultare să ne lăsăm cuprinşi de uimire. Cu aceste gânduri vă doresc o Sărbătoare a Naşterii Mântuitorului plină de pace şi bucurie în suflet.

biserici_208
Karácsony titokzatos módon közelebb viszi az embert Istenhez. Isten gyermekként érkezik világunkba. tolmácsoljava és közénk hozva Isten végtelen emberszeretetét.Egy gyermek születése a világban mindig nagy öröm, mert Isten ajándéka. „Egy gyermek megjelenése a világ-ban megváltoztat maga körül mindent. Küldetése van. Szent kapocs a szülõk között. Tûzhely, melynél új lángra kap a hitvesi szeretet. Életcélt hoz a szülõknek.” (Eötvös József) Jézus Krisztus körül megváltozott a világ.
A karácsony azt is üzeni, hogy szívben és lélekben nekünk embereknek is közelebb kell kerülnünk egymáshoz. Közelebb kell kerüljenek a házastársak egymáshoz. Talán húzódik köztük egy vékony válaszfal, vagy akad olykor egy kis idegenkedés. Közelebb kell férkőzniük egymáshoz szülőknek és gyermekeknek, akik közé egyre nagyobb meg nem értések, türelmetlenségek vernek éket. Közelebb kell kerüljünk egymáshoz mi emberek, mert közünk van egymáshoz, ugyanannak az Atyának vagyunk gyermekei és testvérei Krisztusban. Jó lenne, ha feladnánk kicsinyességeinkbõl származó félelmeinket, nagyravágyásunkat, önteltségünket. Szeretni azt jelenti, hogy áttörjük a magunk építette falakat, kilépünk önmagunkból és saját magunkat ajándékozzuk oda. Mert az élet legszebb pillanatai amit egymással töltünk el. A karácsony az öröm üzenete. Az angyal örömre hívja fel a pásztorokat. “Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltótok, Krisztus, az Úr.” (Lk 2, 10–11)
E gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, békés Karácsonyt és boldog újesztendőt.

Ft. Máthé Lajos, plébános/preot paroh Romano-catolic

 

Krisztus születésének ünneplésére készülünk. Újra közeledik a Karácsony. Sokszor eljött már. Ilyenkor, ün- nep közeledtével sokféle kérdés megfogalmazódik bennünk. Vajon miért is olyan szép, ragyogó, csillogó, díszes ez az ünnep? Vajon mit akarnak üzenni, felidézni? Az ÖRÖMÖT, hogy megszületett a Megváltó.
Régente, az első karácsony éjjelén, angyali harsona hirdette: „örülj, mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Luk. 2, 11. A harsona most is szól. Hallod? Vagy csak a külvilág zajára
figyelsz?

Digital Camera

Észre veszede a sok csillogásban, ragyogásban az igazi szeretet fényét, az értünk született Jézus arcának tündöklését? Karácsony nemcsak hideg téli ünnep, hanem sokkal inkább az igaz szeretet melegének, belső ünnepe. Mert Isten szeretete, lényének valósága, testet öltve közénk jött. Hozzánk jött. Hozzád jött. A Testté lett

Szeretet, ezen az ünnepen is azt kéri tőlünk és minden embertől a világon: örvendezzünk! Nincs helye a szomorúságnak, amikor az Élet született! Szeressük jobban egymást, mert Ő is szeret minket!
Szívből kívánok mindnyájatoknak áldott, örömteljes Karácsonyt! Isten áldásában, sok-sok jócselekedet-ben, egészségben gazdag újévet!

Szűcs András Ottó, lelkipásztor/pastor reformat

 

Cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului nostru Isus Hristos, dorim ca bucuria care a însoțit cântarea îngerilor, din noaptea nașterii divine, să cuprindă orice suflet. Pacea proclamată de îngerul mesager “între oamenii plăcuți Lui” să fie în orice cămin. Iar mântuirea, darul ceresc, adusă lumii de Hristos prin întruparea Lui, să fie primită de orice om. Sărbători fericite și un an nou binecuvântat, tuturor locuitorilor comunei Dumbrăvița!

Adrian D. Stupar, Biserica Penticostală Elim Dumbrăvița

Comments

comments