Primăria Comunei Dumbrăvița anunță concurs pentru 8 posturi vacante la Centrul de zi
Primăria Comunei Dumbrăvița anunță concurs pentru 8 posturi vacante la Centrul de zi
Posted by arpad on 10th August 2018
| 678 views

ANUNȚ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE
Primăria Comunei Dumbrăvița cu sediul în localitatea Dumbrăvița, strada Petőfi Sándor, nr. 31, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.primaria dumb
Denumirea posturilor: psihopedagog, pe perioadă nedeterminată, 1 post.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare în specializarea psihopedagogie;
-atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este o condiție.

Denumirea posturilor: educator, pe perioadă nedeterminată, 3 posturi.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență și o formare în pedagogie (modulul pedagogic sau liceul pedagogic), sau o specializare în urma absolvirii cu diplomă de licență în domeniul Științelor Educației.

Denumirea posturilor: pedagog de recuperare, pe perioadă nedeterminată, 2 posturi.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii, școala postliceală sau curs de calificare, absolvite cu diplomă în specializarea pedagog de recuperare.
-vechimea nu este o condiție.
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: cel puțin 1 an

Denumirea postului – psiholog, 1 post temporar vacant contractual pe perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență,
-atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania; pt debutanți contractul de supervizare încheiat între psiholog și supervizor.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data de 30.08.2018, ora 10 la sediul instituției.
Proba de interviu: data de 03.09.2018, ora 10, la sediul instituției.

Denumirea posturilor – îngrijitor clădiri, 1 post vacant contractuale pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: generale sau medii;
-nu necesită vechime.
Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:
Proba practică – data de 30.08.2018. ora 10, la sediul instituției.
Proba de interviu:- ora și data interviului vor fi anunțate după susținerea probei practice.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în monitorul oficial, la sediul instituției și pe site-ul instituției. Documentele necesare pentru dosarul de concurs vor fi cele prevăzute de art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizat. Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul instituției și pe site-ul: http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm/stiri.php.
Date de contact: Alina Lăcrămioara Lozici, telefon: 0736 657 102.

Comments

comments