S-a lansat proiectul ” Construire școală gimnazială, Dumbrăvița”
Posted by Corina Cocoreanu on 1st October 2019
A fost lansat proiectul “Construire școală gimnazială, Dumbrăvița”.
Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Dumbrăvița derulează în perioada 01.02.2018 31.08.2021, proiectul Construire școală gimnazială Dumbrăvița”, cofinanţat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate de management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Vest, în calitate de organism intermediar, în data de 12.08.2019.
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare la învaţamantul obligatoriu si menținerea gradului de abandon școlar la o valoare minimă în localitatea Dumbrăvița și in regiunea de Vest a României prin extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale din zonă.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) prin realizarea unui corp nou pentru şcoala gimnazială existentă (clasele 1-8) în regim de înălţime P+2E pentru a asigura o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclului educaţional gimnazial.
2. Creșterea numarului elevilor care vor beneficia de un proces educaţional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum si a gradului de satisfacţie al utilizatorilor spaţiilor si dotărilor din cadrul școlii gimnaziale din comuna Dumbrăvița.
3. Creșterea atractivităţii procesului educaţional prin îmbunataţirea condiţiilor de confort, siguranţă si accesibilitate în cadrul spaţiilor instituţiei de învaţamânt.
Valoarea totală a proiectului, în conformitate cu contractul de finanțare, este de 8.177.953,01 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 7.019.741,96 lei.