S-au afișat rezultatele la Evaluarea Națională 2019!
Posted by Corina Cocoreanu on 25th June 2019

 Marți 25 iunie, au fost afișate rezultatele de la Evaluarea Națională 2019.  Elevii nemulțumiți de rezultatele la Evaluarea Națională 2019 pot depune contestații în aceeași zi între orele 14.00 și 20.00, la școala unde au susținut examenul.

Pe baza notelor obținute la evaluarea națională 2019, absolvenții vor intra la liceu. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2019 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. La Evaluarea Naţională 2019 s-au înscris 154.956 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, conform situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Școala Gimnazială din Dumbrăvița a obținut o promovabilitate de 93,5 %, dintre care se remarcă două medii de 10.00 obținute de elevele Franț Diana, la proba de matematică și Popa Antonia Andreea la proba limba și literatura română.

Pentru a putea vedea situația rezultatelor de la Evaluarea Națională 2019 puteți consulta: http://evaluare.edu.ro/