Se recrutează personal S.V.S.U. în comuna Dumbrăvița
Posted by arpad on 28th September 2017
| 343 views

Vineri, 29 septembrie de la ora 19 la Primăria Dumbrăvița are loc o nouă sesiune de recrutare pentru personal Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU). Cei care doresc să facă parte din echipa de voluntari au nevoie de o cerere (către Consiliul Local Dumbrăvița), dovada domiciliului stabil în Dumbrăvița, cazier, adeverință de la medicul de familie (apt pentru efort susținut). Mai multe detalii: http://politialocaladumbravita.ro/svsu/ svsuDrepturile voluntarului în situații de urgență
– Asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfășurării activităților în condițiile legale de protecție a muncii;
– Asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile legii, împotriva riscurilor de accident și de boală ce decurg din natura activității, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplății primelor de asigurare, costul prestațiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;
– Rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activității de intervenție;
– Păstrarea locului de muncă și a drepturilor salariale la instituția/operatorul economic la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenții, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale;
– Control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înființat serviciul de urgență voluntar;
– Gratuități pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului și/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societățile private;
– Uniformă, echipament de protecție, aparatură și mijloace de înștiințare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
– Despăgubirea corespunzătoare de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul intervenției i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;
– Drepturi de deplasare, cazare și diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire și concursuri profesionale organizate în afara localității în care funcționează serviciul de urgență voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
– Compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar.

Obligațiile voluntarului în situații de urgență
– Respectarea clauzelor contractului de voluntariat;
– Îndeplinirea sarcinilor primite și atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare;
– Respectarea timpului de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
– Participarea la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului.

DumbravitaTV.ro

Comments

comments