Vezi ce spune Dr. Andrei Kiss despre ALIMENTELE BIO
Vezi ce spune Dr. Andrei Kiss despre ALIMENTELE BIO
Posted by Jimmy on 5th June 2015
| 1737 views

Dr. Andrei M.Kiss
cercetător ştiinţific gr.I
coordonatorul Secţiei de Ştiinţele Naturii

Data naşterii: 27 octombrie 1950.
Locul naşterii: comuna Tormac, judeţul Timiş, România.
Studii – Perioada, instituţia de învăţământ, titlul obţinut
1957 – 1965 – Şcoala generală Tormac
1965 – 1969 – Liceul C.D. Loga Timişoara
1969 – 1973 Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj, Facultate de Biologie-Geografie.
Licenţiat în biologie (Diplomă Nr.108855, eliberată cu nr.11865 din 4 februarie 1974)
Premii şi distincţii 2003, 5 mai – Diplomă eliberată de Academia Maghiară de Ştiinte.
2006, 19 decembrie – Premiul “Grigore Antipa” decernat de Academia Română pentru lucrarea Ptice
Banata, Die Vögel des Banats.
Experienţă profesională – Perioada, instituţia,funcţia
1973 – 1974 – profesor de biologie la Şcoală generală Cenad, judeţul Timiş.
1974 – 1985 – muzeograf, respectiv muzeograf principal la Muzeul Banatului Timişoara, Secţia de
Ştiinţele Naturii.
1985 – 1990 – biolog-cercetător ştiinţific III, la Centrul de Igienă şi Sănătate Publică Timişoara,
Laboratorul de Embriologie (2 ani); Laboratorul de Igiena Mediului (3 ani).
1990 – 1999 – biolog-cercetător ştiinţific II, la Muzeul Banatului Timişoara, Secţia de Ştiinţele Naturii.
2000 – prezent – biolog-cercetător ştiinţific I, la Muzeul Banatului Timişoara, Secţia de Ştiinţele
Naturii, şef secţie.
Cursuri de pregătire profesională
• Atestat în “specialitatea ornitologie” (Atestat Nr.5611 din 24 aprilie 1976)
• Atestat în “domeniul activităţii muzeale-specialitatea ştiinţele naturii” (Certificat de absolvire
Nr.0002644 din 15 septembrie 1980; curs de 3 ani, la Bucureşti)
• Atestat în “Managementul instituţiilor muzeale” (Diploma Nr.001181 din 18 martie 1998,
eliberată de Ministerul Culturii, Bucureşti)
• Titlu de “doctor în biologie, specialitatea zoologie” (obţinut public în data de 28 ianuarie 1999
la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Diploma seria R.nr.0001396, eliberată cu nr.146
din 26 iunie 1999)
• Atestat ca “expert naţional în domeniul bunuri de importanţă ştiinifică:zoologieornitologie”
(Diploma seria EPCM nr.0000122 din 20 martie 2003, eliberată de Ministerul
Culturii şi Cultelor, Bucureşti)
kiss 1
Alte cunoştiinţe
• Limba franceză scris, citit, vorbit, limba maghiară, scris, citit, vorbit
• Atestat în programele de bază pe calculator (Word, Excel, Internet ş.a.)
Activitatea ştiinţifică
• Comunicări ştiinţifice: peste 70 lucrări publicate în domeniile: ornitologie, fenologie, bioecologie,
observaţii sincrone, recensăminte, istoria ştiinţelor biologice, istorie muzeală, ocrotirea
naturii, rezervaţii naturale din Banat, conservarea patrimoniului natural, a patrimoniului mobil,
muzeologie, menoriale ş.a. (se ataşează prezentei CV.).
• 7 cărţi ştiinţifice de autor :
Kiss,A., 1999, Avifauna din zonele umede ale Banatului, Ed.Mirton, Timişoara (259 p, ISBN 973
578 804 7).
Kiss,A., 1999, Dionisie Linţia 1880-1952, Ed.Orizonturi Universitare,Timişoara (288 p, ISBN 973
9400 73 6).
Kiss,A., 2002, Homo kinegetikos şi trofeele de vânătoare, Ed.ArtPress, Timişoara (129 p, ISBN
973 7911 02 4).
Kiss,A., 2002, Rezervaţia Ornitologică Satchinez, Ed.Excelsior, Timişoara (178 p, ISBN 973 592
064 6; “Premiul Goldiş” pentru “cea mai bună lucrare ornitologică apărută în anul 2002”).
Kiss,A., 2004, Dionisie Linţia 1880-1952, Observaţii ornitologice, Ed.Cosmopolitan-Art,
Timişoara (252 p, ISBN 973 86998 8 6).
Kiss,A., 2005, Dionisie Linţia 1880-1952, Observaţii ornitologice, Ed.Cosmopolitan-Art,
Timişoara (239 p, ISBN 973 8903 07 6).
Kiss,A., 2005, Muzeul Şcolii Silvice din Timişoara, Ed.Eurostampa, Timişoara (76 p, ISBN 973
687 371 4).
• 5 cărţi ştiinţidfice de coautor:
Weber,R., Munteanu,D., Papadopol,A., Kiss,A., et all, 1994, Atlasul provizoriu al păsărilor
clocitoare din România, Ed.I, Publ.S.O.R. 2, Mediaş, republicat sub titlul Atlasul păsărilor
clocitoare din România, Ed.II, Publ.S.O.R. 16, Cluj-Napoca, (168 p., ISBN 973 0 02480 4)
Goian,M., Borza,I., Pălăgeşiu,I., Sânea,N., Sala,F., Berar,V., Kiss,A., 1997, Fertilizarea şi
protecţia plantelor horticole, Ed.Mirton, Timişoara (ISBN 973 578 347 9)
Kiss,A., Gasko,B., 1999, Studii privind biotopul Mureşului inferior şi problemele de Mediu,
Ed.Orizonturi Universitare,Timişoara, ediţie trilingvă (ISBN 973 9400 22 1).
*** 2002, Magyar múzeumi arcképcsarnok, Pulszky Társaság-Tarsoly kiadó, Budapest (ISBN
963 86222 4 5).
Rašajki,J., Kiss,A., 2003/2004, Ptice Banata, Die Vögel des Banats, Gradski Muzei, Vrsac
(ISBN 86 83911 12 8).
• Elaborare de tematici şi expoziţii, patrimoniul muzeal mobil: până în prezent peste 35, cele
mai reuşite fiind expoziţiile Pro natura (începută în 1980, XXVI de ediţii), şi ciclul expoziţional
bio-ecologic, de exemplu Bioecologia păsărilor răpitoare (în anul 2000), Bioecologia
păsărilor acvatice (în anul 2001), Bioecologia bufniţelor (în anul 2002), Bioecologia
ciocănitorilor (în anul 2003), Bioecologia ciconiiformelor (în anul 2004), Bioecologia
păsărilor I (în anul 2005), Bioecologia păsărilor II (în anul 2006), ş.a.m.d.
Principalele citări în străinătate
• Grimmett,R.F.A., Jones,T.A., 1988, Important Bird Areas, I.C.P.B. (International Council for Bird
Preservation), European Continental Section, Tehnical Publication No.9, Londra, pe paginile 569 şi 579.
• Hagemeijer, W.J.M. and Blair,M.J., 1997, The EBCC (European Bird Census Council) Atlas of
European Breeding Bird: Thier Distribution and Abundance, Editat de EBCC, T & AD Poyser, London, pe paginile 139 şi 854, lucrarea sponsorizată de Royal Society for Protection of Birds,
The BirdLife Partner in the United Kingdom, Miniostry of Agriculture, Nature Management and Fischeries, Ministry of Foreign Affairs the Netherlands, Vogelbescherming, The BirdLife Partner
in the Netherlands (ISBN 0-85661-091-7)
• Brudnjak,J., Gräf,R., Kremm,W., 1998, Das Rumänische Banat,Reiseführer für
Südwestrumänien, Austria Medien Service, Graz, pe paginile 11-12, 102, 186-187 şi 201 (ISBN
3-85333-038-X)
• Heath,M.F. and Evans,M.I., eds., 2000, Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Editat de BirdLife International (BirdLife Conservation Series No.8), Cambridge,
UK, pe paginile 487 şi 495 (ISBN 0946888 35 3)
Anuare şi cărţi redactate; consiliere editorială
1975, Tibiscus, Ştiinţele Naturii, vol.2., Ed.M.B.Timişoara.
1979, Tibiscus, Ştiinţele Naturii, vol.3., Ed.M.B.Timişoara.
1980, Analele Banatului, Ştiinţele Naturii, vol.1., Ed.M.B.Timişoara.
1997, Analele Banatului, Ştiinţele Naturii, vol.3., Ed.M.B.Timişoara.
1998, Analele Banatului, Ştiinţele Naturii, vol.4., Ed.M.B.Timişoara.
2000, Analele Banatului, Ştiinţele Naturii, vol.5., Ed.M.B.Timişoara.
2002, Analele Banatului, Ştiinţele Naturii, vol.6., Ed.M.B.Timişoara.
König,Fr., 2003, Bio-ecologia lepidopterelor aparţinând familiei Sphingidae din România, Ed.Artpress,
Timişoara.
2004, Stampe din colecţia Muzeului Banatului Timişoara, Ed.Dinamis Print, Timişoara. Lucrări de popularizare tipărite (despre patrimoniu natural, muzeu, specii rare, personalităţi)
• 8 pliante despre colecţii, patrimoniu, muzeu, personalităţi:
1. Secţia de Ştiinţele Naturii, Anul înfiinţării: 1873
2. Colecţia ornitologică “Dionisie Linţia”;
3. Ocrotiţi Natura! Piese cu valoare deosebită din colecţiile Secţiei de Ştiinţele Naturii;
4. Herbarul;
5. Colecţia de roci şi minerale;
6. Colecţia de Lepidoptere “Frederic König” (Omagiu Dr.Frederic König la 90 de ani);
7. Colecţia de Lepidoptere “Dr.Frederic König”;
8. Secţia de Ştiinţele Naturii, 125 de ani;
• 63 ilustrate color privind patrimoniul mobil reprezentând: păsări, amfibieni, reptile, mamifere,
fluturi, plante, diorame.
• cca.300 de articole de popularizare şi educaţie ecologică presă locală şi naţională
• întocmirea scenariului şi consiliere ştiinţifică la 3 filme TVR, documentare de scurt metraj:
1. Muzeul Banatului Timişoara, Secţia de Ştiinţele Naturii;
2. Rezervaţia Ornitologică Satchinez;
3. Dionisie Linţia (1880-1952), ornitolog bănăţean
Participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale
Numeroase, de 2-3 ori în fiecare ani, în funcţie de invitaţii, de fiecare dată cu lucrări, de exemplu în
2005:
• Al II-lea Simpozion “Berzele şi firele electrice”, 10-11.03.2005, Societatea Ornitologică Română,
Grup Milvus, Ministerul Energiei, Băile Olăneşti;
• Sesiune internaţională a muzeografilor naturalişti din Bazinul Carpatic, 1-9.08.2005, Muzeul
Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe;
• Muzeul şi cercetarea ştiinţifică, 22-23.09.2005, Muzeul Olteniei, Craiova;
• Ecosinteze şi etnosinteze carpatine, 27-28.10.2005, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti;

Participări la proiecte ştiinţifice
• Proiectul MOZAIC/CBM (99) 17 – Activităţi extraşcolare implicând şcolile minorităţilor şi patrimoniul cultural în serviciul coeziunii sociale; Finanţat de programul “Măsuri de încredere” al
Consiliului Europei; mai 1999-aprilie 2000; cercetare, muzeopedagogie, educaţie ecologică.
• Proiectul LIFE 99/NAT/RO/006394 – Conservarea habitatului natural umed în “Mlaştinile Satchinez”; Finanţat de programul “Life Natura” al Consiliului Europei; 1999-2002; cercetarea
bio-ecologică a populaţiilor de păsări, a habitatelor acestora, a diversităţii presiunii antropice asupra biodiversităţii.
• Proiectul LIFE 00/NAT/RO/7171 – Conservarea şi managementul habitatelor în Parcul Natural Porţile de Fier; Finanţat de programul “Life Natura” al Consiliului Europei; 2000-2004; cercetarea bio-ecologică a populaţiilor de păsări, a habitatelor acestora, delimitarea zonelor umede de interes avifaunistic, întocmirea documentaţiilor pentru arii A.I.A.
• Contract S.C.2002-13742 din 28.08.2002 � Cercetarea bio-ecologică a populaţiilor de păsări, cunoaşterea numărului şi a densităţii speciilor, a locurilor de cuibărit, sursa de hrană şi stabilirea
rolului păsărilor în mediul urban în următoarele parcuri din incinta Timişorii: Parcul Catedralei, Parcul Central, Parcul Botanic, Parcul, Civic şi Parcul Muzeului; Finanţat de Primăria
Municipiului Timişoara; 2002; Director ştiinţific cercetare avifaunistică, bio-ecologică, fenologică, trofică, socio-culturală.
• Contract de grant Nr.33370 din 29.06.2004, Tema nr. 52 CNCSIS – Studiul proceselor de eutrofizare din Valea Ierului-Banat; realizat în cadrul USAMVB Timişoara, cercetător.
Alte funcţii şi preocupări
Şef Secţie de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Bantului Timişoara
Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific din cardul Muzeului Banatului Timişoara
Director ştiinţific al Rezervaţiei “Mlaştinile Satchinez” (contract de custodie)
Consiliul Ştiinţific al Administraţiei Parcului Natural “Porţile de Fier”, membru Academia Română, Comitetul Român de Istorie şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Divizia de Istoria Ştiinţei, (candidat) membru
Academia de Ştiinţe din Ungaria, membru extern
Societatea Ornitologică Română, membru
Asociaţia Muzeagrafilor Naturalişti din România, membru
Asiciaţia Muzeografilor din Banat, membru
Uniunea Sriitorilor din România, membru

kiss 2
Lucrări ştiinţifice publicate de Dr. Andrei Kiss
1. KISS,A., coautor cu SPĂTARU,D.,NACU,O.,BALACI, ANA., TUDOSIE,RODICA,. 1977, Secţia
de Ştiinţele Naturii a Muzeului Banatului din Timişoara, Rev.Muz. şi Monum., Nr.3, p.8-12,
Bucureşti
2. KISS,A., 1977, Expoziţie pe temă de ecologie, Rev.Muz. şi Monum., Nr.7, p.23-33, Bucureşti
3. KISS,A., 1977, Biologia reproducerii şi hrana puilor la populaţiile de mierlă negră (Turdus merula L.) din mediul urban, Tibiscus Şt.Nat., p.213-230, Timişoara
4. KISS,A., 1979, Observaţii ornitologice pe Mureş, în 1977, Tibiscus Şt.Nat., p.183-188, Timişoara
5. KISS,A., 1979, Situaţia populaţiei de barză albă (Ciconia ciconia L.)din Judeţul Timiş, în vara anului 1976, Tibiscus Şt.Nat., p.217-273, Timişoara
6. KISS,A., 1979, Despre legătura dintre Dr.Kuhn Lajos şi Societatea de Ştiinţele Naturii din Timişoara, cu privire specială la înfiinţarea şi îmbogăţirea muzeului în decursul timpului, Tibiscus
Şt.Nat., p.327-338, Timişoara
7. KISS,A., 1982, Activitatea ornitologică în cadrul Societăţii de Ştiinţele Naturii din Timişoara, Stud. şi com., Vol.II, p.473-486, Reghin
8. KISS,A., coautor cu KÖNIG,Fr., 1982, Entomologische Tätigkeit im Rahmen des Naturwissenschaftlichen Vereins im Timişoara-Temeswar zwischen den Jahren 1873-1918,Stud.şi com., Vol.II, p.219-228, Reghin
9. KISS,A., 1983, Dionisie Linţia (1880-1952), ornitolog bănăţean, An.Ban. Şt.Nat., Vol.I, p.35-58,Timişoara
10.KISS,A., coautor cu PAŞCOVSCHI,S., 1983, Unele particularităţi ale penajului şoimilor (Falco peregrinus Tunst. şi Falco cherrug danubialis Kleinschm.) din Banat, An.Ban.Şt.,Nat., Vol.I, p.87-
91, Timişoara
11.KISS,A., în colab., cu NEUMANN,H., 1983, O colonie de stîrci de la Barajul Murani, Judeţul Timiş,An.Ban.Şt.Nat., Vol.I, p.275-277, Timişoara
12.KISS,A., în colab., cu LIBUS,A., 1983, Un nou exemplar de Aix sponsa în România, An.Ban.Şt.Nat., Vol.I, p.279-282, Timişoara
13.KISS,A., în colab., cu NEUMANN,H., 1985, Observaţii ornitologice în perimetrul Barajului de la Murani (Judeţul Timiş), Ocrot.nat. şi med.înconj., T.29, Nr.2, p.136-140, Bucureşti
14.KISS,A., 1989, Situaţia bioecologică a populaţiei de barză albă (Ciconia ciconia L.) din Judeţul Timiş, Ocrot.nat. şi med. înconj., T.33, Nr.2, p.143-148, Bucureşti
15.KISS,A., 1990, Observaţii ornitologice la Moneasa, Jud.Arad, Bul.S.O.R., Nr.4, Mediaş
16.KISS,A., 1992, Ornitofauna din Lunca Pogăniciului, Judeţul Timiş,Ocrot. nat. şi med. înconj., T.36, Nr.2, p.105-112, Bucureşti
17.KISS,A., 1992, Rezultatele recensămîntului de barză albă (Ciconia ciconia L.) în Judeţul Timiş, în 1992, Bul.S.O.R., Nr.1, Mediaş
18.KISS,A., 1994, coautor cu WEBER,P., MUNTEANU,D., PAPADOPOL,A., et all,, Atlasul Provizoriu al Păsărilor Clocitoare din România, Publ. S.O.R., Nr.2, Mediaş, republicat sub titlu
Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ed.II, Publ. S.O.R. 16, Cluj-Napoca (168 p.ISBN 973-0- 02480-4)
19.KISS,A., 1996, Ormós Zsigmond şi Societatea de Ştiinţele Naturii din Timişoara, An.Ban.Ist., Vol.IV, p.202-206, Timişoara
20.KISS,A., 1996, Aspecte din viaţa păsărilor, Diana, part.I, Nr.4, p.8, Diana, part.II, Nr.7, p.7, Diana, part III, Nr.8, p.5-6,Timişoara
21.KISS,A., 1996, Modul de viaţă şi hrana păsărilor, Diana, Nr.6, p.6-7, Timişoara
22.KISS,A., 1996, Rezervaţia Ornitologică de la Satchinez, Turism în Banat, Nr.2, p.4-5, Timişoara
23.KISS,A., 1996, Tristă soartă a dropiei în România, Turism în Banat, Nr.3, p.4-5, Timişoara
24.KISS,A., 1997, Ocrotirea păsărilor, o preocupare mondială, Turism în Banat, Nr.4, p.4-5, Timişoara
25.KISS,A., 1997, Observaţii ornitologice pe Dunărea de Jos, Lucr.Simp.A.I.A., Publ.S.O.R., Nr.3, p.16-18, Cluj
26.KISS,A., 1998, Câteva probleme ale avifaunei acvatice din vestul ţării, Armonii nat., Vol.II, p.93-96, Arad
27.KISS,A., 1998, Păsările migratoare de la Satchinez, Armonii nat., Vol.II, p.97-99, Arad
28.KISS,A., coautor cu GOIAN,M., BORZA,I., PĂLĂGEŞIU,I., SÂNEA,N., BERAR,V., 1997, Fertilizarea şi producţia plantelor horticole. Păsări folositoare în horticultură, Cap.V, p.171-179,
Ed.Mirton, Timişoara (ISBN 973-578-347-9)
29.KISS, A., 1997, Avifauna clocitoare a Rezervaţiei Ornitologice de la Satchinez, Judeţul Timiş, An.Ban.Şt.Nat., Vol.III, p.37-51, Timişoara
30.KISS,A., 1997, Caracterizarea cantitativă şi calitativă a avifaunei Rezervaţiei Ornitologice de la Satchinez, Jud.Timiş, An.Ban. Şt.Nat., Vol.III, p.109-116, Timişoara
31.KISS,A., coautor cu KOHL,St., 1997, Asio otus L. în Timişoara, An.Ban. Şt.Nat., Vol.III, p.129-131, Timişoara
32.KISS,A., 1997, Ordinul Galliformes în Banat, An.Ban.Şt.Nat.,Vol.III, p.185-195, Timişoara
33.KISS,A., 1997, Repertoarul colecţiei oologice de la Muzeul Banatului din Timişoara, An.Ban.Şt.Nat., Vol.III, p.277-312, Timişoara
34.KISS,A., 1997, Stercorarius parasiticus (L.) în Banat, An.Ban.Şt.Nat., Vol.III, p.313-315, Timişoara
35.KISS,A., 1998, Istoricus cercetărilor ornitologice din Banat, An. Ban.Şt.Nat., Vol.IV, p.323-392, Timişoara
36.KISS,A., 1998, Avifauna Rezervaţiei Ornitologice de la Satchinez, Judeţul Timiş, An.Ban.Şt.Nat.,Vol.IV, p.383-392, Timişoara
37.KISS,A., 1998, Păsările acvatice din Banat, An.Ban.Şt.Nat., Vol.IV, p.399-457,Timişoara
38.KISS,A., 1998, Contribuţii la cunoşterea păsărilor clocitoare din municipiul Timişoara, An.Ban.Şt.Nat., Vol.IV, p.459-476,Timişoara
39.KISS,A., coautor cu BALACI, ANA., NACU,O., 1998, Date despre Secţia de Ştiinţele Naturii Timişoara, An.Ban.Şt.Nat., Vol.IV, p.483-498, Timişoara
40.KISS,A., 1998, Date noi despre cuibăritul berzelor albe (Ciconia ciconia L.) în Vestul României,Nymphaea, Vol.XXVI, p.263-276, Oradea
41.KISS,A., 1999, A bánsági túzok, Erdélyi Nimród, Nr.2, p.24-25, Odorheiu Secuiesc
42.KISS,A., 1999, Recensământul berzelor albe în Judeţul Timiş. Recensământul coloniilor de stârci din Judeţul Timiş, Turism în Banat, Nr.6, p.8-9, Timişoara
43.KISS,A., 1999, Madárparadicsom a Bánságban, Heti Új Szó, An.V, Nr.26, p.48, Nr.28, p.37, Nr.29, p.37, Nr.30, p.37, Timişoara
44.KISS,A., 1999, O posibilitate de salvare a berzelor albe (Ciconia ciconia L.) din şesul bănăţean.
Recensământul de iarnă al păsărilor de iarnă şi al gâştelor, Turism în Banat, Seria Nouă, Nr.1 (7), p.5, Timişoara
45.KISS,A., 1999, Ornitologi bănăţeni (I): Dr.Kuhn Lajos, Turism în Banat, Seria Nouă, Nr.1 (7), p.6-7, Timişoara
46.KISS,A., coautor cu GASKO,B., 1999, Studii privind biotopul Mureşului inferior şi problemele demediu = Studies concerning the biotope of the lower Mureş and environmental problems = A
Maros folyó alsó szakaszának biotópjával és környezetével kapcsolatos tanulmányok, Observaţii bioecologice asupra păsărilor acvatice, Bio-ecological Observations on the Aquatic Birds, Bio-ökológiai megfigyelések a Maros folyó madárvilágáról, p.5-40, Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara (ISBN 973-9400-22-1)
47.KISS,A., 1999, Avifauna din zonele umede ale Banatului, p.259, Ed. Mirton, Timişoara (ISBN973-578-804-7)
48.KISS,A., 1999, Dionisie Linţia (1880-1952), (Coresponenţă ornitologică), p.288, Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara (ISBN 973-9400-73-6)
49.KISS,A., 1999, Coloniile de stârci (Ardeidae) din Banat, Argessis, Stud.şi com., Seria Şt.Nat., T.VIII, p.165-170, Piteşti
50.KISS,A., 2000, Păsările acvatice şi schimbările ecosistemelor umede naturale în Banat, Armoniinat., Vol.III, p.375-383, Arad
51.KISS,A., 2000, Efectele presiunii antropice asupra avifaunei acvatice, Armonii nat., Vol.III, p.384-390, Arad
52.KISS,A., 2000, Situaţia recentă a berzelor albe (Ciconia ciconia L.) din Judeţul Timiş, în anul 2000, An.Ban.Şt.Nat., Vol.5, p.353-365, Timişoara
53.KISS,A., 2000, Analiza cuibăritului speciilor acvatice din Rezervaţia Ornitologică Satchinez, în vara anului 2000, An.Ban.Şt.Nat.,Vol.5, p.367-373, Timişoara
54.KISS,A., 2000, Colecţia de ornitologie a I.C.A.S Timişoara, An.Ban. Şt.Nat., Vol.5, p. 237-352,Timişoara
55.KISS,A., 2002, Contribution to the Study of the Satchinez Ornithological Reserve (SOR) and Surroundings in the Ierului Valley, Studies of Biodiversity, West Romania, Protected Areas, May
9-10, 2002, p.144-159, Ed.Orizonturi Univ.,Timişoara (ISBN 973-8391-21-0)
56.KISS,A., 2002, Rezervaţia Ornitologică Satchinez, p.178, Ed,Excelsior, Timişoara (ISBN 973-592-064-6);

“Premiul Goldiş” pentru “cea mai bună lucrare ornitologică apărută în anul 2002”)
57.KISS,A., 2002, Dionisie Linţia (1880-1952), An.Ban.Şt.Nat, Vol.6, p.9-33, Ed.Mirton, Timişoara (ISBN 973-585-797-9)
58.KISS,A., 2002, Populaţiile de păsări din sezonul ecologic Hiemal, în zona Rezervaţiei
Ornitologice Satchinez, An.Ban.Şt.Nat, Vol.6, p.55-62, Ed.Mirton, Timişoara (ISBN 973-585-797-9)
59.KISS,A., 2002, Dr.Frederic-Ernest König (1910-2002),An.Ban.Şt.Nat, Vol.6, p.157-166, Ed.Mirton, Timişoara (ISBN 973-585-797-9)
60.KISS,A., 2002, Dionisie Linţia (1880-1952), Reflex, Nr.7-8-9,Part I, p.54-56, Reflex, Nr.10-11-12, Part.II, p. 51-53, Reşiţa
61.KISS,A., coautor, 2002, Magyar múzeumi arcképcsarnok, Pulszky Társaság, Tarsolykiadó,Budapest (ISBN 963 86222 4 5)
62.KISS,A., 2002, Homo kinegetikos şi trofeele de vânătoare, p.150, Ed.Cosmopolitan Art,Timişoara (ISBN 973-7911-02-4)
63.KISS,A., 2003, Dionisie Linţia (1880-1952), Reflex, Nr.1-3-4,Part III, p.50-52, Reşiţa
64.KISS,A., coautor cu RAŠAJSKI,J., 2004, Ptice Banata, Die Vögel des Banats, Gradski Muzei, Vršac, ediţie în patru limbi (383 p, ISBN 86 83911 12 8) (Propus pentru premiul Academiei
Române, Nr.2894 din 30.12.2005)
65.KISS,A., 2004, Dionisie Linţia 1880-1952, Observaţii ornitologice, Ed.Cosmopolitan-Art,Timişoara (252 p, ISBN 973 86998 8 6)
66.KISS,A., 2004, Stampe din colecţia Muzeului Banatului Timişoara, Ed.Dinamis Print, Timişoara (6 p, ISBN)
67.KISS,A., 2005, Dionisie Linţia 1880-1952, Colecţia ornitologică, Ed.Cosmopolitan-Art, Timişoara (239 p, ISBN 973 8903 07 6)
68.KISS,A., 2005, Muzeul Şcolii Silvice din Timişoara, Ed.Eurostampa, Timişoara (76 p, ISBN 973 687 371 4)
69.KISS.A., 2005, Iernarea populaţiilor de păsări pe Dunăre, între localiăţile Baziaş-Orşova-Turnu Severin, 1996-2005. Stud.şi com.Şt.Nat., Vol.XXI., p.146-148 Craiova
70.KISS,A., 2006, Avifauna locală a parcurilor centrale din Timişoara în anul 2002, Argessis, Vol….,Piteşti (sub tipar)
71.KISS,A., 2006, Bird causalities in Timişoara, Scripta ornithologica, Vol.2, Cluj-Napoca (sub tipar)
72.KISS,A., KISS,HEDY., 2006, A Végvári Önkéntes Tûzoltó Testület, (în manuscris)

Comments

comments