176 proiecte depuse în cadrul celui de-al doilea apel a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia
176 proiecte depuse în cadrul celui de-al doilea apel a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia
Posted by arpad on 25th April 2018
| 407 views

Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara anunță închiderea celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte transfrontaliere pe granița româno-sârbă. Lansat la finalul anului 2017, acest apel a oferit inițiatorilor de proiecte transfrontaliere româno-sârbe oportunitatea de a crea și dezvolta proiecte care să contribuie la promovarea ocupării forței de muncă, protecția mediului și managementul riscurilor, mobilitate şi accesibilitate sustenabile și atractivitate pentru turism sustenabil.proiecte

În urma celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte deschis în perioada 27.11.2017 – 24.04.2018, 176 de propuneri de proiecte transfrontaliere româno-sârbe au fost depuse de către instituții publice și organisme neguvernamentale din România și Serbia. Toate proiectele trebuie să aibă cel puțin un partener din cele două țări, cu sediul în județele: Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți sau în districtele sârbești Banatul de Nord, Banatul Central, Banatul de Sud, Braničevski, Borski și Podunavski.

Proiectele depuse urmează să fie examinate şi evaluate de către o Comisie Comună de Evaluare (Joint Evaluation Committee), iar cele mai bune proiecte vor fi propuse spre finanțare, cu aprobarea Comitetului Comun de Monitorizare (Joint Monitoring Committee).

În numele Autorităților de Implementare, dorim să mulțumim tuturor inițiatorilor de proiecte, instituții și ONG-uri, care s-au implicat în pregătirea și scrierea unor proiecte de calitate ridicată, precum și instituțiilor de presă pentru mediatizarea informațiilor cu privire la cooperarea transfrontalieră româno-sârbă, finanțată de Uniunea Europeană din fonduri IPA. Sperăm că acest efort transfrontalier comun va contribui la dezvoltarea și la îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii acestei zone de graniță.

Comments

comments