Selectați pagina

Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Timis

Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Timis
Publicitate

,,COMUNA DUMBRẶVIŢA titular al proiectului: ,, Realizare 4 foraje apă
potabilă și aducţiuni în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiș”, propus a fi
amplasat în Comuna Dumbrăviţa, conform Extraselor CF 402983 nr. top.cad.
402983, CF nr. 407699 nr. top.cad. 407699, CF nr. 413452 nr. top.cad. 413452, CF
nr. 414179 nr. top.cad. 414179, CF nr. 412511 nr. top.cad. 412511, CF nr. 407313
nr. top.cad. 407313, CF nr. 404712 nr. top.cad.148/1, CF nr. 404713 nr. top.cad.
148/2/1, CF nr. 404714 nr. top.cad. 148/2/2/1, CF nr. 409782 nr. top.cad. CAD
A19/2/41, CF nr. 411333 nr. top.cad. 411333 , jud. Timiș, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia
Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul: ,, Realizare 4 foraje apă potabilă și aducţiuni în localitatea
Dumbrăviţa, judeţul Timiș”, propus a fi amplasat în Comuna Dumbrăviţa, conform
Extraselor CF 402983 nr. top.cad. 402983, CF nr. 407699 nr. top.cad. 407699, CF
nr. 413452 nr. top.cad. 413452, CF nr. 414179 nr. top.cad. 414179, CF nr. 412511
nr. top.cad. 412511, CF nr. 407313 nr. top.cad. 407313, CF nr. 404712 nr.
top.cad.148/1, CF nr. 404713 nr. top.cad. 148/2/1, CF nr. 404714 nr. top.cad.
148/2/2/1, CF nr. 409782 nr. top.cad. CAD A19/2/41, CF nr. 411333 nr. top.cad.
411333 , jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș din municipiul
Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8⁰⁰-

16³⁰ și vineri între orele 8⁰⁰-14⁰⁰ precum și la următoarea adresa de internet
http://apmtm.anpm.ro– Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș”.

https://dumbravitatv.ro/wp-content/uploads/2022/07/doc02681920220726083357.pdf

Publicitate

Despre autor

Categorii

Videoclipuri recente

Se incarca...