Art Vest – Institutul Cultural Francez
Posted by admin on 7th April 2015

 

Institutul francez din Timişoara reprezintă o componentă importantă a reţelei culturale franceze şi francofone din România si din Europa centrala si de est. El promovează politica susţinută de Ambasada Franţei şi de Serviciul său de Cooperare şi de Acţiune Culturală (SCAC) în favoarea culturilor şi a limbii franceze insistând pe dimensiunile lor contemporane şi sprijinind difuzarea poziţiilor internaţionale ale Franţei. Printr-o ofertă pertinentă de cursuri de franceză generală şi specializată, precum şi prin acţiuni permanente de cooperare lingvistică, acesta contribuie la propagarea şi dinamizarea practicii limbii franceze şi pune la dispoziţia publicului un important centru de resurse (documente despre Franţa contemporană şi despre studiile in Franţa).

Instiutul francez din Timişoara ocupă o poziţie mediatică şi animează dialogul cultural manifestând întotdeauna respect şi interes pentru toate formele de expresie a valorilor universale, susceptibile de a-i apropia pe contemporanii nostri, de a-i reuni în jurul conţinuturilor estetice şi intelectuale universale. El contribuie activ la promovarea Francofoniei.

Strategia sa culturală este caracterizată printr-o dorinţă permanentă de deschidere şi de dialog cât şi printr-un echilibru subtil între o politică de propagare, cooperarea cu toate instituţiile române prezente la Timişoara şi în regiunea de Vest a României şi un sprijin clar şi atent acordat iniţiativelor asociaţiilor culturale sau societăţii civile.

Institutul francez din Timişoara beneficiază de o locaţie ideală pentru realizarea acţiunilor sale, favorabilă dialogului si susţinerii unei reţele de parteneriat de schimb si de cooperare într-o dimensiune transfrontalieră. De asemenea, Institutul francez, susţinut de partenerii săi: CulturesFrance, Institutul Francez din Bucureşti şi Institutele franceze din Cluj şi din Iaşi, este un promotor al dezbaterilor de idei actuale din diferite domenii transversale precum noile tehnologii, biodiversitatea, bioetica, mediul inconjurator, mondializarea, dezvoltarea durabilă, economia… În egală masură, sprijină diferite misiuni (universitare, colectivităţi locale şi teritoriale franceze…), noi investitori, interlocutori francezi care doresc informaţii cu privire la contextul local si regional.