Selectați pagina

Consiliul Local Dumbrăvița se întrunește joi, în ședință ordinară – Aleșii locali au 15 puncte pe ordinea de zi

Consiliul Local Dumbrăvița se întrunește joi, în ședință ordinară – Aleșii locali au 15 puncte pe ordinea de zi
Publicitate

Consiliul Local Dumbrăvița se va întruni joi, 25 ianuarie, de la ora 17, pentru ședință ordinară din luna ianuarie. Conform convocatorului transmis aleșilor locali, vor fi 15 puncte pe ordinea de zi, inclusiv proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Construire Grădiniță – Zona Cora, finanțat din bugetul local. Ședința se va desfășura cu prezență fizică, în Sala de Consiliu a Primăriei.

PROIECT DE ORDINE DE  ZI:

1.Proiect de hotărâre nr. 78083/16. 11. 2023 privind aprobare ”PUZ – Dezvoltare zonă cvasi-industrială și de mica producție, servicii și birouri, amenajare parcări și împrejmuire” pentru imobilul teren identificat prin CF nr.412885 și CF nr.412887  Dumbrăvița; Iniţiator: Primarul Comunei Dumbrăvița; avizare : Comisia de specialitate nr.1

2.Proiect de hotărâre nr. 83602/14. 12. 2023 privind aprobarea unei liste cu erori materiale identificate în documentația PUG; Iniţiator: consilierii locali ai comisiei de specialitate nr.1 ; avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3 ;

3.Proiect de hotărâre nr. 4002/11. 01. 2024 privind aprobare ”PUZ – Locuințe unifamiliale ”, pentru imobilul-teren identificat prin CF nr. 413466 Dumbrăvița;
Iniţiator : Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisia de specialitate nr.1;

4.Proiect de hotărâre nr. 23077/16. 01. 2024 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Dumbrăvița, jud. Timiș, în domeniul public al comunei Dumbrăvița jud. Timiș, a imobilelor cu destinația de drum și /sau spații verzi din Anexă;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

5.Proiect de hotărâre nr. 23078/16. 01. 2024 privind declararea bunurilor imobile înscrise în anexă ca fiind de interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumbrăvița, în administrarea Consiliului local Dumbrăvița, a terenurilor din Anexă;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

6.Proiect de hotărâre nr. 23079/16. 01. 2024 privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea Statului Român, în domeniul public al comunei Dumbrăvița, înscris în CF nr. 410876 Dumbrăvița, cu nr. cad. A161/1/19/1;20/2/5 – teren categoria de folosință arabil, cu destinația de drum, situate în intravilanul localității, în suprafață de 5041 mp;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

7.Proiect de hotărâre nr.23080/16.01.2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dumbrăvița, în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița a imobilului înscris în Anexă, provenit din renunțare la dreptul de proprietate privată pentru drum, conform Anexei;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

8.Proiect de hotărâre nr.23351/17.01.2024 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ”Realizare 4 foraje de apă potabilă și aducțiuni în localitatea Dumbrăvița, jud. Timiș ”
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

9.Proiect de hotărâre nr.23384/17.01.2024 privind declararea apartenenței la domeniul public al comunei Dumbrăvița, în administrarea Consiliului local Dumbrăvița a următoarelor: foraje de adâncime, instalații hidraulice și electrice, calorifere, aparate de aer condiționat, debitmetre, hidrofoare pompe submersibile foraj, conducte de aducțiune implementate prin proiectul ”Realizare 4 foraje de apă potabilă și aducțiuni în localitatea Dumbrăvița, jud. Timiș ”
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare : Comisiile de specialitate nr.1  și nr.3;

10.Proiect de hotărâre nr.23396/17.01.2024 privind darea în administrarea Societății Aqua Dumbrăvița a următoarelor: foraje de adâncime, instalații hidraulice și electrice, calorifere, aparate de aer condiționat, debitmetre, hidrofoare pompe submersibile foraj, conducte de aducțiune implementate prin proiectul ”Realizare 4 foraje de apă potabilă și aducțiuni în localitatea Dumbrăvița, jud. Timiș ”
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare: Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

11.Proiect de hotărâre nr.23790/18.01.2024 privind aprobarea realizării în zonele de locuințe unifamiliale pe o parcela de minimul 600 mp a maximum două unității locative sau maximum o unitate locativă plus maximum 1 SAD (spațiu cu altă destinație), cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate (suprafață de teren aferentă unei unități locative/SAD va fi de minimum 300 mp)
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare: Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;

12.Proiect de hotărâre nr.23730/18.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Amenajare scuar Napoli”
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare: Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

13.Proiect de hotărâre nr.23873/19.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Construire Grădiniță – Zona Cora, localitatea Dumbrăvița, finanțat din bugetul local;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița; avizare: Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

14.Proiect de hotărâre nr. 24101/19.01.2024 privind aprobarea modificării art.2 din HCL nr. 108/27.07.2023 referitoare la aprobarea participării comunei Dumbrăvița cu 2 terenuri situate în extravilanul localității, categoria de folosință neproductiv, înscrise în CF 407695 și CF 407696 la elaborare PUZ – Zona de locuințe individuale și funcțiuni complementare, zonă sport și agrement cu servicii aferente ”
Iniţiator: consilier local Cioncă Daniel; avizare: Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;

15.Proiect de hotărâre nr. 24104 /19.01.2024 privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.8/28.01.2021 privind modificarea și completarea pct.3 din Anexa nr.1 la HCL nr.19/23.02.2017 – referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Dumbrăvița, referitoare la administrarea eficientă a societăților comerciale;
Iniţiator: consilier local Cioncă Daniel, avizare: Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;

Publicitate

Despre autor

Categorii

Videoclipuri recente

Se incarca...