FOTO: Aici va fi construită noua școală din Dumbrăvița
Posted by arpad on 13th August 2019

Conform Agenției Regionale de Dezvoltare Vest, proiectul noii școli gimnaziale în valoare de 8,177,953.01 are ca obiectiv general creșterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu și menținerea gradului de abandon școlar la o valoare minimă în comuna Dumbravița și în Regiunea Vest, prin extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale din comună.

Conform contractului semnat ieri, proiectul constă în construcţia şi echiparea unei clădiri cu destinația de școală gimnazială (clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), pe str. Kos Karoly, nr. 28, comuna Dumbrăvița, în regim de înălţime P+2E, în suprafață desfășurată 2.775,19 mp, racordarea la rețelele edilitare (apă, canalizare, electricitate și telefonie) și montarea unei centrale termice, dotarea cu echipamente și mobilier specifice procesului educațional. Durata de implementare a proiectului are 24 luni, iar noua construcție va avea o capacitate pentru 200 de elevi.

Noua școală din Dumbrăvița va fi realizată pe finanțarea europeană Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Prioritatea de investiții Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.