Invitatul emisiunii Art Vest este scriitorul Vasile Todi, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric
Invitatul emisiunii Art Vest este scriitorul Vasile Todi, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric
Posted by admin on 2nd February 2018
| 620 views

Vasile Todi (Tode) s-a născut în comuna Becicherecul Mic din judeţul Timiş.

Atît bunicii paterni, cât şi cei materni, sunt originari din comuna Grămăticova – Cândrova din Macedonia.
Ca urmare n-a trăit transhumanţa pastorală a acestora prin Peninsula Balcanică şi drama înstrăinării a celor nevoiţi să-şi câştige existenţa departe de familie.
Cu toate acestea, conform aprecierii scriitorului aromân Hristu Cândroveanu, opera sa poetică este ”o tipică ilustrare a atavismului în plan sentimental, aş zice social-sentimental, proiectat în creaţia literară”. Acelaşi H. C. îl caracterizează astfel personalitatea literară: ”Structură eminamente înclinată spre visare, poetul se apleacă stăruitor asupra trecutului mai îndepărtat sau mai apropiat şi se încălzeşte la lumnile rreconfortante ale acestuia, cucerit de puritatea unei lumi în comuniune cu natura, realitate de suflet, tărîm din ce în ce mai mult de legendă,pentru noi, cei de azi.” În ceea ce priveşte poezia sa de dragoste, ”este discret, în nota liricii erotice aromâne”, ”cu o nuanţă de evanescent şi de duioşie reflexivă”.
În antologia publicată de H. C. şi Kira Iorgoveanu în 1985, i-au apărut şase poezii în aromână, cu transpuneri în română ataşate: Pîrcîseare (Rugare), Xantă-dadă (Mamă-Xantă), Zbor ti maia (Cuvînt pentru maia), Fară şcretă (O, neam al meu), Auşlu (Bătrînul), Arniu şi xinătate (Peregrinînd).
În aprilie 1990 publică prima revistă a aromânilor in România după căderea regimului comunist, întitulată ”Deşteptarea”.
În 1994, la Timişoara, iniţiază apariţia revistei ”Magazin” – revistă lunară a românilor de pretutindeni. În paginile publicaţiile au semnat Nicolae Corneanu – Mitropolitul Banatului, Cornel Ungureanu, Hristu Cindroveanu Viorel Roman,Marian Odangiu, Nicolae Cuşa, Ion Marin Almajan, Ion Ariesanu, Petre Dinu Marcel, În revistă au apărut interviiuri cu Arsenie Papacioc, Stefan Iordache, Mitica Popescu, Sebastian Papaiani, Claudiu Bleont, Eugen Cristea, Ion Caramitru, Stere Gulea, Valentin Uritescu, Tudor Gheorghe, Diodor Nicoara, Gheorghe Dumitrascu, Vladimir Jurascu, Gheorghe Ciuhandu, Din 1999 iniţiază apariţia de publicaţii în localităţile Banatului, ajungând la 32 de reviste cu un tiraj de 83 000 de exemplare:”Jurnal de Anina”, “Jurnal de Gottlob”, “Jurnal de Bethausen”, “Jurnal de Ohaba-Lunga”, Jurnal de Racajdia”, “Jurnal de Moldova Noua”, “Jurnal de Bara”, “Foaia Sacalazului”, “Lumina”din Ghiroda, “Jurnal de Gataia”, “Jurnal de Moravita”, “Cronica Buziesana”, “Jurnal de Costeiu”. începând cu 2009, trustul de presă ”Magazin” acordă premii unor personalităţi din ţară.

Comments

comments