Selectați pagina

Lucrările de branșamente apă și racordurile de canalizare la rețelele Aqua Dumbrăvița vor fi realizate exclusiv de către societățile agrementate

Lucrările de branșamente apă și racordurile de canalizare la rețelele Aqua Dumbrăvița vor fi realizate exclusiv de către societățile agrementate
Publicitate

Începând cu 2 Decembrie 2021, lucrările de branșamente apă și/sau racorduri de canalizare menajeră la rețelele aflate în administrarea S.C. AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L, vor fi realizate exclusiv de către societățile agrementate de AQUA DUMBRĂVIȚA și doar în baza comenzilor scrise ale acesteia, comenzi emise doar în baza unui contract de execuție lucrări încheiat între părți – se arată în comunicatul semnat de Iulian Alexandru Abălaru, director general AQUA DUMBRĂVIȚA.

Pentru a se asigura nivelul de calitate cerut de lege cu privire la rețele publice de apă și canal AQUA DUMBRĂVIȚA (în calitate de delegat) a hotărât ca execuția lucrărilor de branșamente apă, racorduri canalizare menajeră și separare în rețele, aflate în administrarea AQUA DUMBRĂVIȚA să se realizeze doar de către persoanele fizice/juridice ce dețin capacitatea tehnică necesară și care sunt agrementate de aceasta.

În vederea obținerii AGREMENTĂRII, solicitantul se va prezenta la sediul societății AQUA DUMBRĂVIȚA – localitatea Dumbrăvița, str. Petőfi Sándor, nr. 31, începând cu data 02.12.2021 cu următoarele documente:

  1. Cerere privind solicitate agregării/agrementului;
  2. Certificat constatator eliberat de ORC – domeniul de activitate al firmei trebuie să fie de execuție lucrări de instalații sanitare (copie – certificate “conform cu originalul”) – la zi;
  3. Certificat de înmatriculare/înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului (copie – certificata “conform cu originalul”);
  4. Certificare ISO 9001 (copie – certificata “conform cu originalul”);
  5. Lista principalelor lucrări executate de natura extinderilor de rețele de distribuție apă/canal, branșamente apă, racorduri canalizare, menajera, separări;
  6. Dovada că executantul serviciului dispune de structura organizatorica propice desfășurării activității pentru care solicita atestarea – prezentare firma;
  7. Dovada că executantul serviciului dispune de dotările tehnice necesare (echipamente și utilaje)/contract de colaborare/închiriere;
  8. Dovada personalului calificat de specialitate, respectiv 1 inginer calificat în Construcții- Instalații, Hidrotehnică și 1 instalator autorizat;
  9. Solicitantul trebuie să dețină un contract de angajare cu un Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) – (diplomă + autorizație RTE – copie “certificată cu originalul”) sau să facă dovada colaborării cu un RTE.

În urma verificării documentației depuse, AQUA DUMBRĂVIȚA va comunica solicitantului soluția privind acordarea/neacordarea agrementării pentru o durata de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii în aceleași condiții.

Conform documentului, AQUA DUMBRAVITA își rezerva dreptul de a retrage oricând dreptul solicitantului de a executa lucrări de branșamente apa, racorduri canalizare menajera și rețele, aflate în administrarea AQUA DUMBRĂVIȚA, în situația în care aceasta nu mai îndeplinește condițiile de agrementare susmenționate sau cauzează prejudicii delegatului.

Dreptul de a stabili cine are posibilitatea sa execute lucrări de branșamente apă, racorduri de canalizare apa menajera și rețele, aflate în administrarea AQUA DUMBRĂVIȚA a fost acordat noua prin “Regulamentul organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apa și canalizare al comunei Dumbrăvița” înregistrat sub nr. 12692/09.09.2013 și adoptat prin HCL NR. 68/19.09.2013”.

De asemenea, executarea de branșamente de apă de către alte persoane fizice/juridice decât cele ale operatorului serviciului, executarea racordurilor de canal fără avizul operatorului, precum și racordarea la rețeaua publică de alimentare și/sau canalizare fără avizul operatorului reprezinta contravenții, ce vor fi sancționate conform art. 216 al. 5 din HCL nr. 68/19.09.2013 cu amendă cuprinsă între 500 – 1500 lei.

Detalii pe https://aquadumbravita.ro/

Publicitate

Despre autor

Categorii

Videoclipuri recente

Se incarca...