Selectați pagina

Iată măsurile impuse în comuna Dumbrăvița, în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus

Iată măsurile impuse în comuna Dumbrăvița, în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus
Publicitate

Comitetul local pentru situații de urgență al comunei Dumbrăviţa, întrunit în sedintă de urgență în data de 17.03.2020 pentru a lu hotărâri privind adoptarea măsurilor impuse în comuna Dumbrăvița în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS CoV-2 – se arată în documentul publicat de reprezentanții Primăriei Dumbrăvița.

Având la bază prevederile:

  1. Decretul nr 195/16.03.2020, a Presedintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  2. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

  3. OUG nr. 1/2014, privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență;

  4. H.G nr 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

 

Luând act de :

a) Hotărârea nr 6/09.03.2020 a Comitetul national pentru situații speciale de urgență;

b) Adresa nr. PE148/S1/10.03.2020 a Instituției Prefectului județului Timiș;

În temeiul art. 24 din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

În vederea prevenirii riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS CoV-2, COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI DUMBRĂVIŢA

HOTĂRĂȘTE

ÎNCEPÂND CU DATA DE 19.03.2020 ÎN CONTEXTUL PREVENIRII RISCULUI DE RĂSPÂNDIRE A INFECȚIEI CU CORONAVIRUS SARS COV-2, PENTRU O PERIOADĂ DE 30 DE ZILE SE STABILESC URMĂTOARELE MĂSURI OBLIGATORII DE SIGURANȚĂ A POPULAȚIEI:

Art 1. Activitatea de relații cu publicul din cadrul primăriei Comunei Dumbrăvița se va desfășura în intervalul orar publicat pe site-ul instituției, prin intermediul a 3 ghișee (registratură, urbanism și casierie ) situate la intrarea în instituție, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu. Este strict interzis accesul persoanelor neautorizate în instituție, cu excepția personalului angajat. În vederea respectării limitei de siguranță, este permis accesul unei singure persoane în incinta ghișeului. Personalul își va desfășura activitatea prin rotație, pentru a evita contactul direct între persoane.

Art. 2. În vederea respectării siguranței sănătății cetățenilor și implicit a prevenirii răspândirii virusului Covid 19, se evită contactul direct între persoane, plata impozitelor și a taxelor locale putând fi efectuată prin intermediul următoarelor modalități:

  • Pentru persoane fizice, accesând site-ul ghiseul.ro

  • Pentru persoane juridice, prin virament bancar cu următoarele detalii de plată:

Comuna Dumbrăvița, CUI: 4663480, prin Trezoreria Timișoara în conturile aferente debitelor. În vederea obținerii informațiilor necesare efectuării plăților, se apelează numărul de telefon: 0256 214 272 (int. 15)

Art. 3. Potrivit art. 50 din Decret nr. 195/16.03.2020, toți locuitorii comunei Dumbrăvița sunt rugați să utilizeze următoarele mijloace electronice de comunicare în vederea depunerii de documente și solicitări:

Art. 4. Se înființează linia verde de ajutorare a cetățenilor izolați la domiciliu fără posibilitatea de a fi ajutați de către membrii de familie sau apropiați, pe toată durata stării de urgență, apelând numărul unic de telefon: 0730 112 615.

Art 5. Toate audiențele din cadrul Primăriei Comunei Dumbrăvița se suspendă pe toată durata stării de urgență. Pentru probleme deosebit de urgente, primarul Comunei Dumbrăvița, Victor Malac poate fi contactat telefonic, prin sms sau prin intermediul aplicației Whatsapp la numărul de telefon: 0722 670 236.

Art. 6. Referitor la societățile aflate în subordinea Consiliului Local Dumbrăvița (Dumbrăvița Investiții și Aqua Dumbrăvița) se stabilesc următoarele măsuri:

  • Va fi permisă intrarea unei singure persoane la fiecare ghișeu organizat la intrare (casierie, compartimentul de proiectare și contractare) cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu;

  • Personalul își va desfășura activitatea prin rotație, evitand contactul direct între persoane.

Art. 7. Se vor dezinfecta obiectele de joacă din parcurile și stațiile de autobuz de pe raza Comunei Dumbrăvița, și căile de acces în instituțiile publice.

Art. 8. La piața agroalimentară, comercianții vor utiliza mănuși pentru manevraraea mărfurilor și material dezinfectant, pe care îl vor pune și la dispoziția cumpărătorilor. Se va păstra o distanță de minim 2 m între persoane.

Art. 9. Serviciul public de evidență a persoanelor Dumbrăvița reduce programul de lucru cu publicul, astfel: de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

-Vor fi preluate doar documentele pentru obținerea: certificatului de deces, și a cărților de identitate pierdute. Valabilitatea documentelor de identitate care expiră în perioada stării de urgență se prelungește de drept până la încetarea acesteia, conform Decretului nr. 195/16.03.2020. Accesul în incinta SPCLEP Dumbrăvița va fi permis unei singure persoane.

– Oficierea căsătoriilor în incinta SPCLEP Dumbrăvița se va face respectarea normelor privind atât protecția angajaților cât și a persoanelor prezente la eveniment, fiind permisă prezența unui număr de maxim 5 persoane: mirii, martorii și un însoțitor.

– Cetățenii care vor să solicite informații pot apela linia telefonică: 0256 284 521.

Art. 10. La Incubatorul de afaceri se suspendă organizarea conferințelor și se restricționează accesul persoanelor interesate, folosindu-se platforma electronică a societăților.

Art. 11. Toate lăcășele de cult din Comuna Dumbrăvița, județul Timiș, vor respecta măsurile impuse de autorități precum și un program de maxim 3 ore pe zi pentru desfășurarea activităților în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică, numărul maxim de enoriași fiind de 50 de persoane cu respectarea distanței minime de 2 m, existând posibilitatea transmiterii slujbelor prin stații de amplificare (boxe) în exteriorul clădirii.

Art. 12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe site-ul Comunei Dumbrăvița, pe pagina de facebook a primăriei și se comunică tuturor instituțiilor publice de pe raza teritorială a comunei.

Președinte Comitet local pentru Situatii de Urgență Secretar Comitet local pentru Situații de Urgență

Primar ing. Victor MALAC Secretar general U.A.T. Dumbrăvița

Marius ROȘIAN MITROVICI

Publicitate

Despre autor

Categorii

Videoclipuri recente

Se incarca...