Va începe sau nu școala în Dumbrăvița?
Posted by Laura Moldovan on 31st August 2020

Școala va începe în 14 septembrie dacă:

  • situația epidemiologică din 7 septembrie la nivelul localității permite acest lucru conform informării DSP Timiș
  • infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ o vor permite. În ceea ce privește Școala Gimnazială Dumbrăvița, se așteaptă informarea Inspectoratului Școlar Județean pentru punerea în aplicare a unuia din cele trei scenarii.

Cele trei scenarii sunt:

  1. Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
  2. Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clase a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

și

Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnzaiu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

3. Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Totodată, s-a publicat în Monitorul Oficial, Ordinul 1.456 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.

Normele de igienă a procesului instructiv-educativ sunt următoarele:

Articolul 35 (1)În unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar se respectă următoarele perioade dedicate unei sesiuni din categoria activităților de învățare:

a)pentru copii sub 1 an: între 5 și 10 minute/sesiune;

b)pentru copii între 1 și 3 ani: între 10 și 15 minute/sesiune;

c)pentru copii între 3 și 4 ani: între 15 și 20 minute/sesiune;

d)pentru copii între 4 și 6 ani: între 20 și 35 minute/sesiune.

(2)Prin activități de învățare pentru copiii cu vârste de la naștere la 6 ani se înțelege un ansamblu de acțiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate și conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităților prevăzute în curriculumul specific (activități liber alese, activități pe domenii experiențiale, activități de dezvoltare personală).

(3)Pentru fiecare grupă de vârstă, activitățile de învățare alternează cu pauze de 10-15 minute între ele.

Articolul 36 Pentru formele de învățământ școlar și universitar, în orarul școlar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depășească următoarele limite, cu excepția celor cu pregătire specială în anumite domenii de activitate:

a)pentru învățământul primar:–clasa 0 și I = 3-4 ore pe zi;–de la clasa a II-a = 4 ore pe zi;

b)pentru învățământul gimnazial: 4-5 ore pe zi;

c)pentru învățământul liceal, profesional: 5-6 ore pe zi;

d)pentru învățământul postliceal și universitar: 6-7 ore pe zi.

Articolul 37 Activitatea de scriere nu se desfășoară la clasa pregătitoare și clasele I-II la prima oră

Articolul 38 Orele de educație fizică nu se efectuează în prima oră a turei de după-amiază.

Articolul 39 Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua în perioadele de timp în care elevii beneficiază de iluminatul natural.

Articolul 40 (1)Se evită situarea a două ore consecutive ale aceluiași obiect de studiu.(2)Se evită planificarea unui număr mai mare de două teze pe săptămână, iar pentru clasele la care sunt prevăzute numai două teze se planifică o teză pe săptămână.(3)Tezele și lucrările de control planificate nu se stabilesc în prima și în ultima zi din săptămâna școlară și nici în două zile școlare consecutive.

Articolul 41 (1)Programul de instruire practică a elevilor din școli profesionale și licee începe după ora 7,30 și nu depășește ora 19,00.

(2)Durata activității zilnice de instruire practică este de maximum 5-6 ore pentru cei din învățământul liceal și profesional.

(3)Se interzice efectuarea instruirii practice la locurile de muncă cu noxe profesionale sau cu condiții de muncă periculoase ori care reclamă poziții vicioase ale corpului.

(4)Se interzice ca elevii sub 16 ani să facă transporturi manuale într-o activitate permanentă, care necesită ridicări de greutăți mai mari de 5 kg pentru fete și 10 kg pentru băieți, pe o distanță care depășește 50 m, cu o diferență de nivel mai mare de 4 m.

(5)Înălțimea maximă la care elevii pot ridica manual greutăți pe verticală este 0,75 m.(6)Elevii care își desfășoară activitatea de instruire practică în atelierele școlare sau în întreprinderi sunt instruiți periodic și ori de câte ori este necesar pentru cunoașterea și respectarea normelor de protecția muncii și trebuie să aibă echipament individual de protecție, conform normativelor în vigoare.

(7)La repartizarea pe meserii și locuri de muncă, în cadrul instruirii practice, se ține seama de starea de sănătate și de posibilitățile de efort ale elevilor la recomandarea medicului, în conformitate cu criteriile medicale de orientare școlară și profesională.

Articolul 42 (1)Regimul de activitate și de odihnă în centrele de vacanță trebuie organizat în funcție de vârsta, sexul, capacitatea fizică și starea de sănătate a copiilor.(2)Locurile de joacă din exteriorul centrelor de vacanță vor fi notificate și autorizate sanitar de către specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și vor îndeplini următoarele caracteristici:

a)vor fi amplasate la o distanță de minimum 10 metri de arterele de circulație;

b)vor fi împrejmuite și dotate cu sisteme de siguranță care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spațiului de joc în timpul activităților;

c)vor fi prevăzute cu fântâni cu jet de apă ascendent și coșuri pentru colectarea reziduurilor solide;

d)vor fi amenajate pe suprafețe care previn accidentarea copiilor (nisip, iarbă sau alte materiale speciale care amortizează căderile);

e)vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces și norme specifice obligatorii privind protecția și sănătatea copiilor;

f)vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, care să respecte prevederile legale în vigoare.

(3)Locurile de joacă din interiorul centrelor de vacanță vor fi notificate și autorizate sanitar de către specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și vor îndeplini următoarele caracteristici:

a)vor fi împrejmuite și dotate cu sisteme de siguranță care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spațiului de joc în timpul activităților;

b)vor fi prevăzute cu chiuvete și dozatoare de apă cu pahare de unică folosință și coșuri pentru colectarea reziduurilor solide;

c)vor fi amenajate pe suprafețe care previn accidentarea copiilor (materiale speciale care amortizează căderile);

d)vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces și norme specifice obligatorii privind protecția și sănătatea copiilor;

e)vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, autorizate;

f)accesul părinților va fi restricționat;

g)se vor amenaja vestiare și rafturi pentru încălțămintea de exterior.

Articolul 43 Prevederile prezentelor norme se completează cu dispozițiile Legii nr. 123/2008pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, ale Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, ale Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor legale pentru asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Articolul 44 Autoritățile publice locale care au în administrare unitățile publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, conducerea unităților publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, furnizorul de servicii și conducerea unităților private pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentelor norme.

Articolul 45 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

Întregul document cu norme poate fi vizionat aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229619

Pentru a te informa despre organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice apasă aici:

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/08/DRAFT-ANEXA.pdf

Vom reveni cu detalii referitoare la începerea noului an școlar.