Selectați pagina

VIDEO/ Ședința extraordinară a CL Dumbrăvița 11 octombrie 2022

Publicitate


PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.63992/05.10.2022 privind participarea Comunei Dumbrăvița la ”
Programul Național de Redresare și Reziliență Componenta C 3 – Managementul deșeurilor,
Subinvestiția I1.A – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar” implementarea
proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ” Construire centru de
colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Dumbrăvița;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;
2.Proiect de hotărâre nr.63925/05.10.2022 privind aprobarea notei conceptuale pentru
investiția ”Extinderea rețelelor de apă uzată în localitatea Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița,
jud. Timiș” proiect finanțat prin ”Programul Național de Redresare și Reziliență” și din
bugetul local al Comunei Dumbrăvița:
Iniţiator: : Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și
nr.3;
3.Proiect de hotărâre nr.63954/05.10.2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru
investiția ”Extinderea rețelelor de apă uzată în localitatea Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița,
jud. Timiș” proiect finanțat prin ”Programul Național de Redresare și Reziliență” și din
bugetul local al Comunei Dumbrăvița:
Iniţiator: : Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și
nr.3;
4.Proiect de hotărâre nr.63787/04.10.2022 privind achiziționarea unor servicii juridice
constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața
instanțelor de judecată, a intereselor Comunei Dumbrăvița, Primarului Comunei Dumbrăvița,
în dosarele din Anexa nr.1, în toate fazele procesuale;
Iniţiator: : Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;
5.Proiect de hotărâre nr.61571/22.09.2022 privind rectificarea bugetului local al UAT
comuna Dumbrăvița pe anul 2022;
Iniţiator: : Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și
nr.3;

Publicitate

Despre autor

Categorii

Videoclipuri recente

Se incarca...