CJSU a emis o nouă hotărâre: Dumbrăvițenii, obligați să poarte masca de protecție
Posted by Laura Moldovan on 16th October 2020

În Dumbrăvița incidența cazurilor de infectare este de peste 3/1.000 de locuitori. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență condus de prefectul Liliana Oneț a emis o nouă Hotărâre. Revine obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile, iar restaurantele și cafenelele se închid. Măsurile sunt instituite de vineri, 16 octombrie.

Iată hotărârea:

Art. 1 (1) Pe întreg teritoriul județului Timiș se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, pe toată perioada stării de alertă, în spațiile publice deschise, astfel încât să acopere nasul și gura, respectiv: pe o rază de 50 de m de intrarea în perimetrul unităților de învățământ, în piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții și societăți comerciale, stații de transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelot turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private, evenimente culturale publice și private și manifestări publice, ceremonii religioase, slujbe și rugăciuni colective, în zonele de promenadă aglomerate incluzând centrele pietonale ale localităților și falezele (malurile râurilor) din interiorul localităților, parcările și zonele de agrement adiacente centrelor comerciale și mall-uri. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

(2) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție sanitară astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice deschise, pe o perioadă de 14 zile în unitățile administrativ teritoriale unde a fost depășit pragul de 3/1.000 de locuitori, conform anexei 1. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

(3) Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise prevăzute la alin 1. afișarea la loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea purtării măștii de protecție în aceste spații.

Art. 2 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al proceselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară astfel:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00, în unitățile-administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, conform anexei 2,

Este interzisă activitatea la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori, conform anexei 1.

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se dăsfășoară astfel:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00, în unitățile administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori,

– fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori conform anexei 2

– doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în unitățile administrativ teritoriale unde este depășită incidența de 3/1000 de locuitori în ultimele 14 zile, conform anexei 1.

(3) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin. 1 și alin. 2 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(4) Se suspendă activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art. 3 Activitățile cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului astfel:

până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori,

până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile-administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, conform anexei 2,

Este interzisă activitatea la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori, conform anexei 1.

Art. 4 Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul unităților-administrativ teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane.

Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

Activitățile sunt interzise la nivelul unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, conform anexelor 1 și 2.

Art. 5 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, conform anexei 2 și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori, conform anexei 1.

Art. 6 În unitățile administrativ-teritoriale unde a fost depășită incidența de 3/1.000 de locuitori, conform anexei 1, se suspendă pe o perioadă de 14 zile activitatea din piețele comerciale (cu excepția piețelor agroalimentare), târguri și oboare.

Art. 7 Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 8 (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

(2) Prezenta Hotărâre se comunică tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Timiș pentru aducere la cunoștință comunității locale.

(3) Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre și se vor modifica ori de câte ori situația o impune.

(4) Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii începând cu data de 16 octombrie 2020, iar Hotărârea nr. 41 din 12.10.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 Prevederile prezentei Hotărâri se aplică pe perioada stării de alertă.

Lista UAT din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 3/1.000 de locuitori: Dudeștii Noi, Foeni, Jebel, Dumbrăvița, Giroc, Pesac. În Dudeștii Noi, măsurile de protecție s-au instituit din 07/10.2020, iar data încheierii implementării măsurilor de protecție este 22/10/2020. În Foeni și Jebel, măsurile de protecție s-au instituit în 12/10/2020, iar data încheierii implementării măsurilor de protecție este 27/10/2020. În ceea ce privește Dumbrăvița, Giroc și Pesac, măsurile de protecție se instituie vineri, 16 octombrie. Data încheierii implementării măsurilor de protecție este 31/10.2020.

Lista UAT din județul Timiș unde incidența cazurilor este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori: Timișoara. Buziaș, Făget, Sânnicolau Mare, Brestovăț, Coșteiu, Găvojdia, Ghiroda, Iecea Mare, Jamu Mare, Moșnița Nouă, Nițchidorf, Pișchia, Remetea Mare, Sânandrei, Saravale, Secaș, și Variaș.