Primăriile din județ primesc solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic
Posted by Eliza Negruț on 14th September 2020

Primăriile din județ  primesc solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, conform  O.U.G. nr. 133/2020, anunță Prefectura Timiș

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în valoare de 500 de lei/an școlar.

Tichetele emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să solicite tichetele sociale sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza unității adminstrativ teritoriale unde solicită cuponul;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la primărie și trebuie să fie însoţite de următoarele actele doveditoare:

 • acte de identitate ale părinților  /repezentantului legal ( în original și copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
 • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz);
 • Cerere – Declarație pe propria răspundere.

Primăriile au obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali.

Suma de bani de pe tichetul social, va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Sursa foto: https://ea.md/