Selectați pagina

Consiliul Local Dumbrăvița, convocat în ședința ordinară a lunii octombrie – Ordinea de zi

Consiliul Local Dumbrăvița, convocat în ședința ordinară a lunii octombrie – Ordinea de zi
Publicitate

Consiliul Local Dumbrăvița a fost convocată în şedinţă ordinară pentru data de 27.10.2022, orele 16. Conform anunțului făcut de Primăria Dumbrăvița, ședința se va desfășura cu prezență fizică, în Sala de Mese din cadrul Școlii Gimnaziale Dumbrăvița.

IATĂ ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.66107/18.10.2022 privind declararea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumbrăvița și în administrarea Consiliului local Dumbrăvița a conductelor, căminelor și subtraversărilor din Anexa, implementate prin proiectul ~ ” Extindere rețele de canalizare zona Lac, comuna Dumbrăvița, județul Timiș”
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

2.Proiect de hotărâre nr.66214/18.10.2022 privind darea în administrarea societății AQUA DUMBRĂVIȚA a conductelor, căminelor și subtraversărilor din Anexa, implementate prin proiectul ~ ” Extindere rețele de canalizare zona Lac, comuna Dumbrăvița, județul Timiș”
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

3.Proiect de hotărâre nr.66347/19.10.2022 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.141/29.09.2022, privind împuternicirea participării la notar a inspectorului principal Boța Cătălin-Ionuț;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;

4.Proiect de hotărâre nr.66285/19.10.2022 privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Dumbrăvița și în administrarea Consiliului local Dumbrăvița a imobilelor înscrise în Anexă, provenite din renunțarea la dreptul de proprietate privată pentru drum;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3;

5.Proiect de hotărâre nr.66543/19.10.2022 privind acceptarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de servitute de trecere a rețelelor de utilități constituit în favoarea Comunei Dumbrăvița, pe terenul intravilan, cu destinația de drum, înscris în CF nr.411729 Dumbrăvița;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;

6.Proiect de hotărâre nr. 66789/20.10.2022 privind încheierea unui acord de co-finanțare între Comuna Dumbrăvița și Asociația Trib” Art pentru depunerea proiectului ”Dumbrăvița Muzicală”
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;

7.Proiect de hotărâre nr.66793/20.10.2022 privind rectificarea bugetului local al UAT comuna Dumbrăvița pe anul 2022;
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3;

8. Discutarea cererilor depuse: Inima Culorilor, Bulz Ovidiu și alții, Școala Gimnazială Dumbrăvița;

9.Informare Instituția Pefectului cu nr.11814/S2/18.10.2022;

  1. Diverse;
Publicitate

Despre autor

Categorii

Videoclipuri recente

Se incarca...