COVID-19: Măști de protecție gratuite pentru familiile dumbrăvițene defavorizate
Posted by Laura Moldovan on 18th September 2020

Începând cu 21 septembrie, beneficiarii de măști de protecție, potrivit art.1 din OUG nr. 78/2020, cu domiciulul în Dumbrăvița, pot ridica de la primărie, Compartiment Asistență Socială, în intervalul 08,00 – 14,00, măștile de protecție, acordate beneficiarilor prevăzuți de OUG nr. 78/2020, după cum urmează:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) pensionarii ale căror drepturi sunt de până la nivelul indemnizației sociale minime – 800 lei;

c) persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat, care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pensionarii din comună, beneficiari de indemnizația socială minimă (800 lei) vor prezenta copia cărții de identitate și a cuponului de pensie.

Persoanele cu handicap din Dumbrăvița, beneficiari conform art. 1 din OUG 78/2020, trebuie să prezinte la ridicarea măștilor copia cărții de identitate și copia certificatului de încadrare în grad de handicap – grad grav ori accentuat.

Sursă foto: rfi.ro; zf.ro