Contribuabilii nu datorează impozit specific pentru 90 de zile
Posted by Eliza Negruț on 24th September 2020

Conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 99/25 iunie 2020, contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020 nu datorează impozit specific pentru o perioada de 90 de zile calculate de la data intrării in vigoare a acestei Ordonanțe de urgență.

Pentru aplicarea acestei prevederi, contribuabilii în cauză recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 90 de zile calendaristice.

De asemenea, contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/9 aprilie 2020, scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) au întrerupt activitatea total sau parțial şi dețin certificat pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;

b) să nu se afle în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comerțului.

Tot prin OUG nr. 99/2020 s-a stabilit că, prin derogare de la art. 8 alin.(1) din Legea nr. 170/2016,  declararea şi plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020, să se efectueze până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

Sursa foto: Diez.md